Biyomedikal

Posted on Posted in Biyomedikal

Biyomedikal

Biyomedikal, sağlık alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarım, üretim, geliştirme, teknik işletme ve bakım-onarım faaliyetlerini kapsamaktadır. Günümüzde, hastanelerde yaklaşık yirmi bin farklı tür tıbbi cihaz ve sistem kullanılmakta olup ülkemizdeki kullanılan biyomedikal cihaz ve sistem sayısı son yirmi yılda yediye katlanmıştır. Polimerler başta olmak üzere, metaller ve alaşımlar, özel seramikler, karbon ve bunların kompozitlerinden oluşan malzemeler (biyomateryaller) yapay organlar, sert ve yumuşak doku protezleri, ve teşhis ve tedavi amaçlı aygıtların/cihazların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyomedikal teknolojisi ürünü sistemlerin üretimleri boyut ve kapasite olarak az olduğundan küçük fakat özel mekanlarda, özel koşullarda üretilmektedir.

SAYTEK olarak toplumun ihtiyaçlarına kolay çözümler getirebilecek biyomedikal projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.