İletişim Teknolojileri

Posted on Posted in İletişim Teknolojileri

İletişim Teknolojileri

İletişim teknolojisi bilginin işlenmesi, aktarımı ile ilgili kuram, teknoloji, planlama ve
donanımı içeren uygulamalar bütünü olarak tanımlanır. Her türlü bilginin topluma
ulaşabilmesi için iletişim teknolojisinin gelişmiş olması gerekir. 19. yüzyılda elektrikli
telgrafın icadıyla iletişim çağı başlamış ve günümüzde gelişmiş iletişim araçları
sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki kişi ve kuruluşlarla bağlantı kurmak
mümkün hale gelmiştir.
SAYTEK olarak çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarından iletişim ve haberleşme imkanlarını geliştirmeye yönelik teknolojileri üzerinde de projeler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.