Nanoteknoloji

Posted on Posted in Nanoteknoloji

Nanoteknoloji

Çağımızın fenomenlerinden biri olan natoteknoloji; malzeme ve imalat sektörü, nano elektronik ve bilgisayar teknolojileri, tıp ve sağlık sektörü, havacılık ve uzay araştırmaları, çevre ve enerji, biyoteknoloji ve tarım, savunma sektörü nanoteknolojinin geniş uygulama yelpazesi içindedir.
Su molekülünün boyutu yaklaşık 1 nanometre mertebesinde olduğuna göre su ile uğraşanlar nanoteknoloji mi yapıyorlar? Veya Intel’in bilinen silisyum teknolojisi ile üretilen 50 nanometre boyutundaki transistörler nanoteknoloji ürünü müdür? Elbette değil. Malzemenin büyüklüğü nanometre ölçütlerine inince kuantum davranışlar bilinen klasik davranışların yerine almakta, fiziksel özellikleri kesikli bir değişim göstermeye başlamakta. Kimyasal ve fiziksel özellikler, yapının büyüklüğüne ve atom yapısının ayrıntılarına, dışarıdan sisteme bağlanan yabancı bir atomun cinsine ve yerine göre çok farklı ve olağanüstü davranışlar sergilemekte öyle ki, mevcut nanoyapıya yabancı bir atomun yapışması, elektronik özellikleri, örneğin elektrik iletkenliğini farkedilebilir şekilde değiştirmekte. Bu yabancı bir atom geçiş elementi olduğunda yapıştığı bir nanoyapıya manyetik özellikler kazandırabilmekte. Kısaca, bir nanoyapının fiziksel özellikleri, bağ yapısı ve dolayısı ile mukavemeti onun büyüklüğüne ve boyutuna bağlı olarak önemli değişimler gösterebilmekte bu da, az maliyetle daha fazla üretim sağlanması, malzemenin kalitesinin artması,zaman ve maliyet kaybının minimuma indirgenmesini sağlamaktadır.
Nanoteknolojinin 2025 yılı itibariyle hayatımızı büyük ölçüde etkileyeceği düşünülmektedir. Türkiye de şimdiden nanoteknolojiyi üretir hale gelebilmek için uygun adımlar atmaya başlamıştır. Tübitak’ın 2023 Vizyon Programı’nda nanoteknoloji yer almış ve yol haritası oluşturulmuştur.
SAYTEK olarak amacımız nanoteknoloji alanında kümülatif ve yenilikçi fikirlerle önemli gelişmeler elde etmektir.