Savunma Sanayi

Posted on Posted in Savunma Sanayi

Ulusal güvenliğin vazgeçilmez parçası olan ve milli güvenlik politikalarının temelini oluşturan savunma sanayi, güvenlik kuvvetlerinin (silahlı kuvvetler, emniyet teşkilatı ve istihbarat teşkilatları) ihtiyacı olan her türlü savunma sistemleri ve araç-gerecin karşılanması için yapılan mühendislik çalışmalarını kapsamaktadır. Savunma sanayi ürünlerinde yüksek kalite ve performans gereksinimi ile ileri teknolojinin kullanımı ve Ar-Ge faaliyetlerinin çok yoğun olması savunma sanayini teknolojik bilgi üreten bir sektör haline getirmektedir.
Türkiye’nin savunma sanayi vizyonu, geliştirdiği yüksek teknoloji ürünü savunma sistemleriyle kendi ihtiyaçlarını karşılamanın da ötesinde, ihraç eden ve bunu ciddi bir ekonomik değere dönüştüren ülkelerden biri olmaktır.
Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübü olarak faaliyet alanlarımızdan biri olan savunma teknolojileri alanında ihtiyaçları karşılamaya yönelik, yenilikçi ve geliştirilebilir projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz.