Amaç ve Kapsamımız

Posted on Posted in Genel

Savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularına ilgi duyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getirip projeler gerçekleştirerek öğrencilerin üretkenliklerini ve sosyal becerilerini geliştirebileceği bir ortam yaratmak.